31 Milovník Boha, který se modlí

Milovník Boha, který se modlí
s upřímnou myslí,
medituje s oduševnělým srdcem
a slouží s nepodmíněným životem
je hrdinným bojovníkem
nekonečné Blaženosti Božské Nesmrtelnosti,
jenž je na cestě domů.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1 - , Madal Bal, 2005
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-31-cs