36 Tvá aspirace ti říká

Tvá aspirace ti říká,
že Boha můžeš mít.
Tvé zasvěcení ti říká,
že Boha již máš.
Tvá realizace ti říká,
že Bohem jsi vždy byl.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1 - , Madal Bal, 2005
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-36-cs