9302

Neodpočívej ve svém duchovním životě.
Nechovej se jako hlupák!
Neustále používej moudrost,
abys získal co nejvíc
z pláče aspirace svého srdce
a z úsměvu zasvěcení svého života.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 94 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-9302-cs