9313

Ve vnitřním i vnějším životě
není nic tak zbytečného a ničivého,
jako neposlušnost Boží Vůli.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 94 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-9313-cs