9316

Běda, všechny dobré kvality
v jeho životě
jsou nuceny odevzdat se
jediné špatné kvalitě —
neposlušnosti Božímu Světlu.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 94 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-9316-cs