9330

Nezapomeň,
že máš na překonání dvě překážky:
nejprve realizaci Boha
a pak projevení Boha.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 94 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-9330-cs