9386

Možná neznáš nejlepší způsob,
jak potěšit Boha,
budeš-li se však denně modlit,
abys Jej dokázal potěšit Jeho vlastním Způsobem,
tvoje modlitba nepochybně
jednoho dne přinese ovoce.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 94 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-9386-cs