9387

Tvůj Pán Nejvyšší tě nemusí
každý den požádat,
abys pro Něj něco udělal ve vnějším světě;
ale neexistuje jediný den,
kdy tě nepožádá,
abys pro Něj něco udělal ve vnitřním světě.
Netřeba říkat,
že musíš brát Jeho Žádost
jako svou blaženost rychlého pokroku.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 94 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-9387-cs