9824

Není obtížné následovat
život hledající pravdu.
Ale je obtížné,
mimořádně obtížné,
následovat život
odevzdání srdce.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 99 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-9824-cs