9857

Tvé pevné spoléhání
na své vlastní schopnosti
bude příčinou tvého pádu
v duchovním životě.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 99 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-9857-cs