Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 115

11403

Ó má mysli,
mé srdce je zcela připraveno,
aby ti pomohlo vyčistit
les tvých myšlenek.
Proč nepřijmeš
bezpodmínečnou pomoc mého srdce?

11405

Logika víry hledajícího:
jeho život existuje právě proto,
že existuje jeho Bůh.

11406

Je zcela ztracen,
protože jeho oči popírají pravdu
a jeho mysl vzdoruje pravdě.

11408

Nepřijímej
blízkost smrti,
Neboť Bůh Sám chce,
aby ses těšil
z plnosti života.

11410

Jen čisté srdce
se smí modlit
v chrámu ticha duše.

11414

Ty hlupáku!
Kdo ti řekl,
že ti Bůh dá nesčetně příležitostí
změnit směr toku tvého života?
Může ti dát jednu, dvě
nebo tři příležitosti,
ale nikdy víc!

11416

Bůh ti dal víc vnitřní svobody,
než je potřeba,
abys odmítl návnadu noci pokušení.
Jen denně používej své světlo svobody,
aby osvítilo tvou existenci na zemi.

11418

Sladká přítomnost
sebedávajícího milovníka Boha
ti pomůže žít daleko
od sebemenšího stínu očekávání.

11419

Myslíš-li si,
že jsi vysloužilý hledající pravdy,
pak to znamená,
že jsi propuštěný milovník Boha.

11422

Co je to touha,
když ne mocné prokletí
z neznámého světa?

11423

Máš-li srdce,
které nevěří v Boží
Srdce Soucitu,
pak tvůj život bude
naprostou prohrou.

11426

Mé srdce aspirace
miluje jen jedno místo:
Boží Zahradu zaplavenou sny.

11428

Nepodceňuj schopnost naděje.
Naděje si podává ruku
s naplněním slibu.

11429

Co musím udělat,
je zasít semínko pokroku.
Bůh mi dá
Ovoce Uspokojení svého Srdce.

11430

Srdce opravdového hledajícího
bude bez selhání každý den pít
obrovské množství nápoje oddanosti.

11431

Nejednej jako žebrák!
Rozbal prapor božské jednoty
se svým Absolutním Pánem Nejvyšším.

11434

Nenásleduj slepotu své mysli;
následuj jen laskavost svého srdce.

11436

Co jsi udělal pro zlepšení tohoto světa?
Řekl jsi vůbec jednu hezkou věc
o této zemi?
Pomyslel jsi vůbec na to,
že naleješ světlo svého zájmu
do úplně každé lidské bytosti?

11440

Bůh tě žádal,
abys nedělal kompromisy
s nocí nevědomosti.
Běda, ty jsi nejenže dělal kompromisy
s nocí nevědomosti,
ale také sis vytvořil srdce jednoty
s ničivými údery noci nevědomosti.

11442

Bůh je na tebe tak pyšný,
protože šíříš vlny radosti
uvnitř Zahrady Jeho Srdce.

11443

Ukazuješ Bohu, co máš:
fontánu aspirace svého srdce.
Bůh ti dává, co má:
Hory Uspokojení Jeho Srdce.

11444

To, co máš, není nic jiného,
než vitálno hledající pozornost.
To, čím Bůh chce, aby ses stal,
je odevzdaná, naplňující ochota.

11445

Nech včerejšek spát
a nedovol zklamání,
aby vládlo tvé mysli.
Zítřejší slunce uspokojení
bude zcela tvé.
Jen si začni všímat
vzestupu přílivu odevzdání
svého srdce.

11446

Nemáš-li ve svém srdci aspirace soucit,
pak je úsměv tvého oka zájmu
záměrnou falší.

11447

Neexistuje nic,
nad čím by sebedávání nemohlo zvítězit.
Může porazit dokonce i pýchu
Vládce Smrti.

11448

Bůh mě žádá,
abych se těšil
z pokladu života svého srdce
a ne z potěšení života mé mysli.

11449

Nejsi unaven životem
uvnitř pouště své mysli?
Jestliže jsi, tak pojď a žij
v oáze aspirace svého srdce.

11450

Svět, který potřebuje mé srdce,
miluji víc než svět,
který obdivuje mou mysl.

11452

Je dobré vědět,
že mě Bůh miluje.

Lepší je vědět,
že mě Bůh potřebuje.

Nejlepší je vědět,
že pro mě Bůh nepodmíněně dělá vše.

11453

Vděčnost je sladká,
když ji ostatní očekávají ode mne.

Vděčnost je sladší,
když ji očekávám od druhých.

Vděčnost je nejsladší,
když ten, kdo ji dává, a ten, kdo ji přijímá
oduševněle a mocně zpívají
svou píseň jednoty.

11454

Plaveš-li v řece touhy své mysli,
tak Bůh nikdy nebude chtít být
Dárcem Uspokojení Jeho Srdce.

11455

Bůh nechce naplnit tvou touhu,
protože chce naplnit svou vlastní touhu.

Co je touhou Boha?
Jeho touhou je učinit tě přesně takovým,
jako je On: dalším Bohem.

11456

Minulou noc jsem měl
dvě sladké vize:
od této chvíle budu schopen
milovat Boha nepodmíněně,
a Bůh vyhlásí vítězství mého srdce
po celém světě.

11457

Čím můj život zesílil?
Ne tím,
že dělám něco pro sebe
nebo pro zbytek světa,
ale tím,
že se dotýkám Útočiště Božích Nohou
a usmívám se na Oko Božího Soucitu.

11461

To není pravda, to není pravda!
Nemáš inspiraci ne kvůli tomu,
že jsi unaven.
Nemáš inspiraci,
protože si nevážíš
nejvyššího uspokojení
z dosažení svého cíle.

11462

Dva hledající pravdy:
jeden hledající pravdy si myslí,
že Bůh žije pro dokonalost hledajícího.
Druhý cítí, že hledající žije pro Boží Uspokojení.
Myslím, že Bůh je na oba pyšný stejně.

11463

Nevím, proč se tak moc snažíš
vstoupit do zavřené místnosti mysli,
když je místnost tvého srdce dokořán otevřena
a radostně tě vítá.

11464

Srdce čistoty
a život prostoty
jsou nejen k sobě laskaví,
alo docela často žijí společně.

11467

Vím, že nemáš čas.
Přinejmenším tvá mysl tě nutí,
aby sis to myslel.
Nedokážeš si i přesto najít chvilku,
abys pozval Boha, svého Nejvyššího Hosta,
aby tě požehnal —
tvé srdce a tvůj život —
svou všeozařující a všenaplňující Přítomností?

11470

Neboj se mluvit
k Božímu Oku Soucitu.
Neboj se myslet
na Boží Srdce Odpuštění.
Je samotnou Láskou.

11471

Každý den, v každém okamžiku
buď přísný na komáry své mysli!
Zbytečně a troufale
štípají tvé aspirující čisté srdce.

11472

Vzdáš-li se studia
ve vnitřní škole svého srdce,
rozhodně zradíš Boha,
Transcendentálního Soudce
a člověka, univerzálního hráče.

11474

Bůh a Boží Hlas Ujištění
jsou jen pro ty,
kdo berou Boha
jako svoji jedinou volbu.

11483

Můj Pán Nejvyšší
mi soucitně říká,
abych se neobával
zkoušky pokušení
pohlcujícího času.

11484

Moji nepřátelé-pokušení mi říkají,
že Bůh nemiluje mé srdce
a že Bůh nepotřebuje můj život.
Moji přátelé-aspirace mi říkají,
že Bůh pláče po mé lásce
a že Bůh dychtivě čeká
na příchod mého života.

11485

Chytrá mysl
nebude schopna nikdy poznat
jednotu moudrého srdce
s Boží Plností.

11487

Jak můžeme mít mír?
Ne mluvením o míru,
ale kráčením po cestě míru.

11491

Jestliže žijete
v neosvětlené mysli,
jak můžete vidět krásu
vašeho sluncem ozářeného srdce?

11492

Mysl-ticha může vyzvat
pýchu noci nevědomosti.
Stejně tak je to mysl-ticha,
která má schopnost
pozvat a přivítat Boha.

11494

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
jak mohu být absolutně dokonalý,
dokud Tě nebudu bezesně prosit,
abys používal své Světlo Spravedlnosti
kdykoliv je to potřeba?

11496

Jestliže jsi zamčen
místnosti nevědomosti své mysli,
buď si jistý,
že Oddělení Boží Spravedlnosti
tě nepřijde propustit.

11498

Srdce čistoty
je celoživotním členem
Božího univerzálního
výboru kvetoucího vědomí.

11499

Bůh nechce, abys ztrácel
svůj čas, ani Jeho čas.
Proto tě se svým požehnaným
Světlem Ticha žádá,
abys neztrácel ani Jeho,
ani svůj vzájemně vzácný čas.

11500

Trvalé poselství mysli Bohu:
„Ó Bože, jestli existuješ,
tak to svou nekonečnou Silou dokaž.“

Obvyklé poselství srdce Bohu:
„Ó Bože, nechci vědět,
jestli existuješ nebo ne.
Já Tě pouze miluji
a budu Tě milovat provždy.“

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 115 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-115-cs