11403

Ó má mysli,
mé srdce je zcela připraveno,
aby ti pomohlo vyčistit
les tvých myšlenek.
Proč nepřijmeš
bezpodmínečnou pomoc mého srdce?

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 115 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-11403-cs