11405

Logika víry hledajícího:
jeho život existuje právě proto,
že existuje jeho Bůh.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 115 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-11405-cs