11457

Čím můj život zesílil?
Ne tím,
že dělám něco pro sebe
nebo pro zbytek světa,
ale tím,
že se dotýkám Útočiště Božích Nohou
a usmívám se na Oko Božího Soucitu.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 115 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-11457-cs