11483

Můj Pán Nejvyšší
mi soucitně říká,
abych se neobával
zkoušky pokušení
pohlcujícího času.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 115 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-11483-cs