11491

Jestliže žijete
v neosvětlené mysli,
jak můžete vidět krásu
vašeho sluncem ozářeného srdce?

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 115 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-11491-cs