11499

Bůh nechce, abys ztrácel
svůj čas, ani Jeho čas.
Proto tě se svým požehnaným
Světlem Ticha žádá,
abys neztrácel ani Jeho,
ani svůj vzájemně vzácný čas.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 115 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-11499-cs