10083

Kvůli tvému neustálému
životu shovívavosti
tvá duše od tebe nakonec stáhla
svou sladkou důvěrnost.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 101 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-10083-cs