13 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím přinést zpět
slzy svého dětského srdce
a úsměvy svých dětských očí,
abych dobyl Boží Srdce.

From: Sri Chinmoy, Dnes je den - , Madal Bal, 2001
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/tid-13-cs