Zdědil jsem

  Lásku a odhodlání mé sestry Lily
  jsem zdědil.

  Starostlivost a službu mé sestry Arpity
  jsem zdědil.

  Zasvěcení a poezii mého bratra Chitty
  jsem zdědil.

  Filosofii a moudrost mého bratra Hridaye
  jsem zdědil.

  Trpělivost a odpoutání mého bratra Mantua
  jsem zdědil.

  Nezměrnost a hudbu mé sestry Ahany
  jsem zdědil.

  Odevzdání a slzy duše mé matky Yogamayi
  jsem zdědil.

  Vnitřní odvahu a vnější vítězství mého otce Shashi Kumara
  jsem zdědil.

From: Sri Chinmoy, Proudícím slzám srdce mé matky a překypujícím úsměvům duše mé matky - , (knižně nevydáno), 2000
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/stm-2-cs