Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa

Část I — Oduševnělá laskavá slova

1.

Jsi nejmilovanějším
 z těch nemnoha vyvolených,
jehož ověnčí
 Otec-Bůh v Nebi
 a Matka-Bůh na zemi
za tvůj nanejvýš bezpříkladný podíl
 na proměně podoby a osudu
 trpícího světového společenství.

2.

Jsi transcendentálním vrcholem
 své duše.
Jsi univerzální branou
 svého srdce.
Jsi nepřemožitelnou odvahou
 své mysli.
Jsi bezesnou obětí
 svého života.

3.

Dvě Německa vylila
své proudící slzy
 a oslepující obavy
do tvého širokého srdce jednoty.

4.

 Jsi nejvyšší optimista.
Nezřídka se vystavuješ riziku ztráty.
 Tvůj Vnitřní kormidelník
ti však každý den
 pomáhá získat na bojišti života
  prapor vítězství.

5.

Přichází čas,
kdy zoufale potřebuješ každého.
Přicházejí však všichni?
Bohužel ne!

Přichází jen tvá sebedůvěra.
Když vyjde do popředí,
provází tě a vede tě
ke Zlatému Pobřeží.

6.

Ne jedné, ale mnohým
 nanejvýš významným lekcím
se od tebe učí
 všechny lidské bytosti.

Jmenujme jenom několik z nich:
Nikdy se neopozdíš,
 abys udělal tu pravou věc;
nikdy se neopozdíš,
 abys byl tím pravým člověkem;
nikdy se neopozdíš
 s přeměnou mysli,
  s uspokojením srdce
   a se zdokonalením lidského života.

7

 Tvá je mysl,
která nikdy netrpí
 ztrátou odhodlání.

 Tvé je srdce,
které odmítá naslouchat
 šepotu noci selhání.

 Tvůj je život,
který nikdy neupadá
 do bezedné propasti sebelítosti.

8.

„Po míru hladovějící“
 je tvé vnitřní jméno.
„Míru sloužící“
 je tvé vnější jméno.

9.

Říkáš každému,
 každičkému občanu světa,
že to, co zoufale potřebujeme,
 je vnitřní milost,
a ne neomezený prostor.

10.

V Adresáři
 nejvyššího Uspokojení Boha
je výška tvého soucitu
 a světlo tvé spravedlnosti
na prvním místě.

11.

Jsi nejvyšším pilířem
 přeměny země.
Jsi nejzářivějším světlem
 projevení Nebe.

12.

Plačící srdce lidstva
 tě zoufale potřebuje.
Usmívající se oko Nebe
 ti s hrdostí žehná.

13.

 Každý den
se plavíš na lodi své důvěry
 napříč řekou svého života.

14.

Srdce sprintéra-hledajícího v tobě
 každý den
rychle a slavně
 probíhá cílovou čarou blaženosti.

15.

Každý den
 říkáš světu:
„Co se týká sebedávání,
 nikdy neváhej!“

16.

Každý den
 říkáš světu,
že jistota rozkvétá
 jen v zahradě jednoty.

17.

Tví protivníci
 tě každý den
nemilosrdně kritizují.
 Víš proč?
Protože jejich život naděje pokroku
 se docela zastavil.

18.

Deštník tvé víry
tě každý den zachraňuje
před přeháňkou
jedu a pochybnosti
tvých nepřátel.

19.

Horolezec aspirace země
uvnitř tebe
cestuje každý den
k nezmapovanému obzoru.

20.

Tvé vrcholné světlo moudrosti
 osvěcuje
všechny kouty zeměkoule.

21.

Tázající se svět
 je rád,
když jsi každý den nablízku
 se svými dokonalými odpověďmi
  na jeho četné problémy.

22.

Tvá zářivá duše
je každý den dychtivá
 zachraňovat svět
před ostrou dýkou beznaděje
 a také odstranit
nejhustší mlhu nevědomosti světa.

23.

 Každý den jsi ve vnitřním světě
průkopnickým tvůrcem světové společnosti
 a ve vnějším světě
nejpřesvědčivějším zvětšovatelem spokojenosti.

24.

Vůně písně tvého srdce
 každý den
nenapodobitelně osvěcuje mysl lidstva,
 inspiruje srdce lidstva
  a naplňuje život lidstva.

25.

 Není dne,
kdy by se ti zloděj-negativita
 odvážil ukrást
tvou upřímnou a čistou radost.

26.

To, co potřebuje
úplně každá lidská bytost na zemi,
je duhové srdce jistoty a naplnění,
 jako máš ty.

27.

Jsi věčně neproniknutelným klidem
 svého srdce.
Bouře zklamání
ti proto nemohou zabránit v tom,
abys řídil loď svého života
 ke Zlatému břehu světa Za.

28.

 Posvátnost
tvého bezesného příslibu ochoty
nastolit nový svět —
 svět dlouho ztracené víry —
je s ničím nesrovnatelný dar
 vysokého Nebe,
který tvým prostřednictvím nabízí lidstvu.

29.

Z tabulky lidské mysli
 vymazáváš
rozbité naděje minulých generací.

Naději krásy,
 příslib povinnosti,
  a zároveň naplnění Božskosti
ztělesňuješ a odhaluješ
 pro celý svět.

30.

Říkáš světu,
 aby se nikdy nevzdal.
K přeměně lidské mysli
 dozajista dochází —
  pomalu, postupně a neomylně.
Tvé oko soucitu a srdce soucitu
 jsou jasnými svědky.

31.

Dva nikdy neselhávající
 patroni lidstva:
světlo moudrosti tvé mysli
a výška jednoty tvého srdce.

32.

Znamenitý tanečník v tobě
tančí nanejvýš ohleduplně
složitý tanec diplomacie.

33.

Říkáš celému světu,
že mezi ochotou mysli
a schopností srdce
není zející propast.

34.

Ve svém vnitřním životě
 jsi vskutku obřím krokem
ve vývoji
 Existence-Vědomí-Blaženosti.

35.

 Tajně a posvátně
jsi vysušil nekonečné slzy
 dvou německých světů.

Jsi samostatným farmářem osudu,
sklízejícím bohatou úrodu
 pro společný svět.

36.

Nanejvýš nádherně jsi znázornil
 společnou práci
mysli, která hledá pravdu,
a srdce, které projevuje lásku.

37.

Učíš svět,
 jak se rozloučit
s dlouhotrvajícími vzdechy mysli
 a zmučenými vzlyky srdce.

38.

Jsi pláčem naděje a aspirace
 vnitřního světa.
Jsi úsměvem příslibu a naplnění
 vnějšího světa.

39.

Tvé srdce v sobě chová
 aspiraci.
Tvá mysl v sobě chová
 odhodlání.
Tvůj život v sobě chová
 projevení.

40.

Nejmenší naděje lidstva
 jsi přeměnil
na nejrozlehlejší možnosti Božskosti.

41.

Tvá mysl vždy přijímá nové nápady,
 tvé srdce nové ideály
  a tvůj život nové cíle.
Nejvýznamnějším
 ze všech tvých cílů
je světový domov srdce jednoty.

42.

Semínka trpělivosti a vnitřního ticha
 tvého srdce
umlčela zvuk vnější pýchy
mnoha světových osobností.
Netřeba říkat,
že jejich porážka není ponížením,
ale osvícením —
nejen jejich,
 ale všech národů.

43.

Říkáš světu:
pokrok, pokrok, pokrok!
Pokrok uvnitř, pokrok navenek.
Tento pokrok není a nemůže být
 vězněm času.

44.

Kormidelník Nejvyšší
 Sovětského svazu
přichází po špičkách a šeptá:
 Perestrojka —
vidět svět s novou myslí,
být světem s novým srdcem,
sloužit světu s novým dechem.

45.

Velmi mladý
jsi vypustil
 raketu své aspirace;
začal jsi prozkoumávat
 hranice skutečnosti své vize.

46.

Říkáš světu,
 že tak jako lidská mysl
tíhne k tomu vytvářet problémy,
 stejně tak božské srdce
je řešitelem problémů.

47.

Pád berlínské zdi:
příčinou bylo
 tvé srdce soucitu;
následkem byl
 německý úsměv.

48.

Ticho Věčnosti:
 tím vskutku je
tvé srdce aspirace.

Zvuk Nekonečnosti:
 tím vskutku je
tvůj život zasvěcení.

49.

Máš jen jednu
 prostou a spontánní otázku:
Ó světe mého srdce a duše,
sytíš svou potřebu,
nebo sytíš svou chamtivost?

50.

Květina aspirace
 roste uvnitř
s každou tvou myšlenkou.
Vůně zasvěcení
 se navenek šíří
s každým tvým činem.

51.

Schopnost přeměny světa
spočívá ve šplhajícím pláči srdce
 každé lidské bytosti.
Vskutku, ty jsi zářným příkladem.

52.

Tvé srdce soucitu
 se sklání k poraženému,
aby jej utěšilo
a aby jej potom brzy, velmi brzy,
 vychvalovalo.

53.

Neochvějná upřímnost
 není dnešní módou.
Proto je pro všechny a pro každého těžké
 plout s tebou
  v proudu tvých
 upřímností přetékajících myšlenek.

54.

Rychle myslíš.
 Rychleji jednáš.
  Nejrychleji se stáváš.
Proto nejsi nikdy
 bombardován a zmítán
vlnami sebepochybnosti.

55.

S úsměvem se dotýkáš
 hlavy nemožnosti.
Opatrně cítíš
 srdce nemožnosti.
Mocně přeměňuješ
 život nemožnosti
  v nepochybnou skutečnost.

56.

Znovu a znovu vztyčuješ
prapor mírového vítězství,
dokonce i v beznadějně nesmiřitelných
 hodinách nepřátelství.

57.

Bezvýhradně těšíš
 vnitřní svět aspirace.
Vnější svět zasvěcení
 tě proto nakonec
s láskou a obdivem přijme.

58.

Ve vnitřním světě
 je tvým Pánem
Bůh-Výška Soucitu.

Ve vnějším světě
 je tvým Pánem
Bůh-Světlo Spravedlnosti.

59.

Bezesným mučedníkem
neustálých pláčů Věčnosti
 jsi byl.
 A teď jsi
bezedným propůjčovatelem
úsměvu Svobody.

60.

Milovník jednoty v tobě
říká obyvatelům světa,
 že lhostejnost ubírá
 a kritika rozděluje,
 avšak zájem přidává
 a sebedávání znásobuje.

61.

 Zemětřesení nevědomosti
je nejen nepřetržité,
ale i obzvlášť nebezpečné.
 Jak ho zastavit?

Sebejistě přicházíš
 s následujícím řešením:
od této chvíle žijme
v hnízdě svého srdce
zaplaveném náklonností a soucitem,
a ne v paláci své mysli
otráveném rozdělením a podezříváním.

62.

Běda, zatímco chceš odstranit
 pancíř ničení,
některé země se těší z toho,
že jsou obtěžkány
 pancířem podezřívání.

63.

 Tvá mysl
inspiruje svět,
aby běžel nonstop
maratón ochoty.

 Tvé srdce
inspiruje svět,
aby běžel nonstop
maratón zájmu.

 Tvůj život
inspiruje svět,
aby běžel nonstop
maratón vzájemné závislosti.

64.

Lhostejnost je začátkem
 vnitřní války.
Podezřívání je začátkem
 vnější války.

Svou myslí zaplavenou moudrostí
a srdcem zaplaveným soucitem
 posíláš vnitřní válku
  i vnější válku
   do vyhnanství.

65.

 Než ses stal
kormidelníkem lodi světového míru,
 tento náš svět
se hlouběji a hlouběji potápěl
do beznaděje.
 A co vidíme teď?
Nejmocnější tanec světla a naděje.
 Ať žije, ať žije
laskavé dítě Stavropolu!

1.

„Nemyslím si mnoho o člověku, který dnes není moudřejší, než byl včera.“

— Abraham Lincoln

Milovník dokonalosti v moudrém prezidentovi Gorbačovovi říká podobně: „Dobrá, řekněme, že jsme udělali chyby. Nu a co? Je lepší je napravit než sedět a čekat.“

„Copak neničím své nepřátele, když z nich udělám přátele?“

— Abraham Lincoln

Prezident Gorbačov své protivníky osvěcuje, místo aby je ničil. Tímto nenapodobitelným způsobem on a jeho přátelé, noví i staří, kráčí, pochodují a běží ke stejnému cíli: světu míru a jednoty.

Dva Mahátmové (velké duše) ...

Dva Mahátmové (velké duše): indický Mohandas Karamčand Gándhí a ruský Michail Sergejevič Gorbačov.

Indický šampión svobody Mahátmá Gándhí učí: „Slabí nedokáží nikdy odpouštět. Odpuštění je znakem silných.“

Mnoho světových osobností prezidenta Gorbačova během let nemilosrdně hanělo. Svou nezdolnou myslí a svým soucitným srdcem jim nejvyšší Kormidelník Sovětského svazu s úsměvem odpustil. V zahradě srdce Matky Země pomalu a neochvějně rozkvétá míruplný život harmonie.

„Ideál komunismu“

Ideálem komunismu je pracovat podle vaší schopnosti a dostávat podle vaší potřeby. Může se této teorii něco vyrovnat? védští zřeci dávné minulosti měli takovouto jedinečnou vizi světové harmonie, světového míru a světového naplnění.

Teorie je jedna věc, ale praxe může být úplně jiná. To, co ovlivňuje lidský život, je tato praxe. Běda, běda, Stalinovy praktiky zničily krásu a vůni květiny komunismu. Prezident Gorbačov nám ale svým přímým a věcným výrokem připomíná, že samotná idea komunismu není něco, čeho bychom se měli bát nebo co bychom měli nenávidět:

„Jsem komunista. Jsem si jist, že vás tato odpověď příliš nenadchne, neměla by vás ale ani děsit. Je to docela normální.“

2.

Někteří tě obviňují, protože nechceš, aby zůstali tam, kde jsou: v temných jeskyních. Druzí tě obviňují, že jim z celého srdce nepomáháš běžet jejich největší vysněnou rychlostí.

Ty, kteří se nechtějí pohnout ani o píď, horoucně žádáš, aby se posunuli vpřed a koupali se v kráse a čistotě zítřejšího svítání. Ty, kteří jsou příliš dychtiví, avšak nemají schopnost běžet po cestě pokroku světa nejrychleji, soucitně a mocně varuješ, aby si přestali hovět v bezvýznamných vysněných představách.

3.

Neohroženě jsi zápasil s neochotou svých zarytých protivníků. K naší obrovské radosti a uspokojení jejich pochybující mysl mizí. Netřeba říkat, že velkodušnost tvého srdce jim pomůže zapomenout jejich žalostné chyby. A pak bude nejvýše vládnout porozumění a vzájemná závislost.

4.

Každý člověk chce být pánem. Říkáš jim, že existuje snadný způsob, jak toho dosáhnout — zdvojnásobit a znovu zdvojnásobit pláč aspirace jejich srdce a úsměvy zasvěcení jejich života.

Tvé inspirující srdce utěšuje dříve než nejdříve ty, kteří strádají. Těm, kteří upadli, říkáš, že již více nemusí upadnout. Těm, kteří jsou nuceni, říkáš, že již více nebudou nuceni. Těm, kteří nevidí, říkáš, že již více nemusejí zůstat bez vize. Všem lidem říkáš, že jejich čistota aspirace, povinnost zasvěcení a růst uspokojení jsou neomylně navzájem závislé.

5.

Naneštěstí se některé světové osobnosti ve věku snícím o míru chtějí těšit z nadřazenosti své atomové síly. A co chceš ty? Upřímně, bezesně, a navíc okamžitě chceš neomylný a úplný konec závodu zbrojení.

Část III — Raisa Maximovna Gorbačovová

Raiso, ó duhová královno

Raiso, ó duhová královno
 světla kultury,
dárkyně moudrosti duše
 vrcholné výšky.
Vskutku, hřmění hromu
 a vůně květiny,
planoucí záře
 bez stínu nevědomosti.
Semínko Ruska, Raisa,
 strom vesmíru,
sněhobílá laskavost, jednota
 a plnost svobodná.

Mé sovětské sestry

Mé sovětské sestry,
vyjděte do popředí!
Neskrývejte se, neskrývejte se;
poběžte k cíli!

Nezůstávejte pozadu,
nezůstávejte pozadu!
Svět musí nalézt
poklady v nás.

Ne vpředu, ne vzadu

Ne vpředu, ne vzadu,
ale vždy bok po boku
se vy dva těšíte cestě
jednoty a naprosté plnosti.

První

První
 ve světle inspirace
 prezidentovi.
První
 ve výšce aspirace
 s prezidentem.
První
 v síle povzbuzení
 pro prezidenta.
První
 v blaženosti naplnění
 s prezidentem.
První
 ruské dítě
 vážené, obdivované a milované
 celým širým
 světem.

„Respektuji všechny víry“

Raiso Maximovno Gorbačovová, Ó Sestro Sovětského svazu, tvůj významný výrok zní:

Jsem ateistka, ale znám církev a respektuji všechny víry. Koneckonců, to je osobní věc. Věřím v přirozenou dobrotu lidí a pevně věřím, že nikdo nechce válku.

Člověk, který respektuje všechny víry, je vrcholným hledajícím. Věřit v přirozenou dobrotu lidí je samo o sobě vysokým dosažením. Každá lidská bytost musí něčemu věřit. Bez víry člověk nemůže existovat. Ty věříš v dobrotu lidských bytostí. Právě tím je pro nás Bůh, protože Bůh je vší Dobrotou. A proto věříš v Boha.

Nyní nám přichází na pomoc prezident Gorbačov se sebejistým krokem vpřed, dovnitř a vzhůru, aby pozvedl vědomí lidstva. Naléhavě prohlašuje:

„Ať každý žije podle svého přesvědčení a uctívá svého vlastního Boha.“

„To je to, co bychom měli dělat...“

Na výstavě restaurovaných hodin a hodinek v Ženevě v roce 1985 poznamenala Raisa Gorbačovová: „To je to, co bychom měli dělat — obnovovat věci, namísto abychom je ničili.“

S pomocí své osvícené mysli a soucitného srdce učíš svět, jak plavat v moři světla moudrosti.

Část IV — První setkání

1.

Během jejich prvního setkání řekl autorovi prezident Gorbačov vřele: „Tolik jsem toho slyšel o vás a o vaší práci. Musíme společně pracovat pro světový mír.“ Setkání se odehrálo 29. května 1990 v rezidenci generálního guvernéra Kanady v Ottawě.

Sri Chinmoy nabízí prezidentu Gorbačovovi svoji nejvyšší vděčnost slovy: „Jste univerzální klíč k srdci světa. Vysvobodil jste svět z noci otroctví a vynesl do popředí vnitřní svobodu, kterou tak naléhavě potřebujeme. Dříve byli lidé v temnotě, a nyní jste jim přinesl světlo.“

Sri Chinmoy čte slova písně, kterou složil pro prezidenta Gorbačova. Na zadní straně brožury je fotografie prezidenta s paní Gorbačovovou, které si později prezident povšiml s velkou radostí. Přihlíží prezidentův tlumočník.

Na stejném setkání předává Rabindra David Hamilton, student Sri Chinmoye, prezidentu Gorbačovovi knihu dopisů od významných Kanaďanů, vyjadřujících své nejhlubší uznání práci sovětského představitele pro světový mír.

Ó univerzální klíči k srdci světa

Následují úvodní slova z magnetofonového záznamu písní věnovaných prezidentu Gorbačovovi. Tuto nahrávku dostal prezident večer po prvním setkání s autorem.

  1. května 1990

Drahý prezidente Gorbačove,

Ó univerzální klíči k srdci světa, dnes večer jste mně a dvěma mým kanadským studentům a přátelům věnoval svou náklonnost, soucit a jednotu plnou požehnání. Za to jsou pro vás naše srdce plná vděčnosti.

Se svým srdcem oduševnělé vděčnosti vám nabízím tyto písně. První jsem napsal já, ostatní jsou složeny na slova vašich vlastních významných výroků.

Drahý prezidente, vaše srdce soucitu a náklonnosti budu opatrovat s nejvyšší oddaností. Vskutku, jak jsem napsal ve své písni: „Gorbačov, Gorbačov, všude vůkol strom mírového květu.“ Vynesl jste do popředí vnitřní svobodu lidstva. Osvobodil jste velkou část světa z noci otroctví a rozdělení. Proto ztělesňujete stoupající pláč lidstva a sestupující úsměvy Božskosti.

Kéž Sovětský svaz a Kanada božsky rostou a vrcholně září ve vašem srdci jednoty.

Váš ve Všemohoucím Otci v Nebi,

Sri Chinmoy

Politika a duchovnost

 Duchovnost
může vstoupit do politiky.
 Duchovnost
neodmítá politiku.

Politika si může činit nárok
 na duchovnost.
Stejně tak
 si duchovnost může činit nárok
 na politiku.

Politika a duchovnost
 jsou větve téhož stromu života,
a tento strom života
 je veškerým mírem jednoty.

Duchovnost je srdce.
Politika je tělo.
Ty dvě jsou navzájem
 závislé
a jedna pro druhou
 nepostradatelné.

Tělo je květina.
Srdce je vůně.
Květina nám půvabně připomíná
 naši univerzální krásu.
Vůně nám bez dechu připomíná
 naši transcendentální Božskost.

 Gorbačova-květinu
nadevše miluje náš vnější svět.
 Gorbačova-vůni
bezvýhradně opatruje
 náš vnitřní svět.


  1. GMK 85 Tento esej autor napsal a poslal prezidentu Gorbačovovi 11. června 1990.

Část V — Věnované písně

Univerzální klíč k srdci světa

Pěstitel Svobody, dárce Svobody, blaženost Svobody!
Osvobozující slunce noci rozdělení světa.
Fontána lásky a míru, Michail,
 rozechvění jednoty Nebe a země.
Gorbačov, Gorbačov,
 všude vůkol strom mírového květu.
Univerzální klíč k srdci světa,
 světa zbaveného otroctví.

Písně složené na citáty presidenta Gorbačova

MŮŽEME BUĎ SPOLEČNĚ STOUPAT

„Můžeme buď společně stoupat, nebo se zřítit do propasti.“

— Prezident Michail Gorbačov

KONEJTE V SOULADU S PRAVDOU

„Konejte v souladu s pravdou. To je ta nejobtížnější věda.“

— Prezident Michail Gorbačov

ZBAVILI JSME SE MNOHA POUT

„Zbavili jsme se mnoha pout, a tak jako ptáci puštění na svobodu, do své klece se nevrátíme.“

— Prezident Michail Gorbačov

ČLOVĚK ZAČÍNÁ PROZKOUMÁVAT

„Člověk začíná prozkoumávat galaxii. Kolik však zůstává neudělaného na zemi?“

— Prezident Michail Gorbačov

Rastrapati Gorbačov

Rastrapati Gorbachev Gorbachev Gorbachev
Dyuloker bhuloker tumi mahananda rab
Himaloy netabir paramer jayamala
Duniyar sabakar pantha kariyacho ala

Prezidente Gorbačove, Gorbačove, Gorbačove,
ty jsi nejvyšší zvuk nektaru a blaženosti
 Nebe a země.
Ty jsi himálajský hrdinský vůdce
a věnec Božího Vítězství.
Osvítil jsi cestu lidstva
vedoucí k nejvyššímu Cíli.

Russia Bharat

Russia Bharat Bharat Russia
Sathe sathe chale hasiya hasiya
Ek bhab ek mati ek gati
Chidakashe ati druta unnati

Rusko-Indie, Indie-Rusko
usmívají se a usmívají,
společně kráčí vpřed,
společně letí vzhůru,
společně se noří dovnitř.
S jednotou v ochotě,
s jednotou v inspiraci,
s jednotou v jediném cíli,
s vyšší než nejvyšší
 rychlostí pokroku
létají na nebi
 svého jednotného srdce.

„Jedno indické přísloví říká...“

Prezident Gorbačov řekl: „Jedno indické přísloví říká, že cesta, na které se lidé setkají v půlce, je tou nejkratší cestou. Naše dva národy jdou po celá desetiletí právě po takové cestě.“

Milovaný prezidente bez obdoby,
indické srdce miluje tvé široké srdce.
Indická mysl potřebuje tvou osvícenou mysl.
Indický život opatruje tvůj šlechetný život.

Moskva

Moskva, Moskva, Moskva, Moskva! Síla uvnitř, nahoře, dole; okouzlení světa, zvuk světa, pozornost světa; sladká, něžná náklonnost putujících duší.

Rusko, Rusko...

Russia Russia Russia Russia
Uthecho jagiya timir nashiya
Punorai bishwas bhagabane
Nijere ditecho tar jaya gane

Rusko, Rusko, Rusko, Rusko!
Jsi probuzeno,
 noc temnoty jsi zničilo.
Nazpět jsi získalo
 svou plnou víru v Boha,
 Pána Absolutního Nejvyššího.
A tak bezesně
 nabízíš samotnou svou existenci,
 zpívajíc a zpívajíc
 Písně Jeho Vítězství.

Část VI — Inspirující laskavá slova

Příznivců Sovětského svazu je mnoho...

Příznivců Sovětského svazu je mnoho. Někteří jsou upřímní, jiní nikoli. Avšak Svatý Otec, jehož srdce je čistou upřímností a jehož život je zájmem plným požehnání, nabízí prezidentu Gorbačovovi tato slova povzbuzení a obdivu:

„Papežská stolice sleduje s velkým zájmem proces obnovy, který jste uvedl do pohybu v Sovětském svazu. Přeje vám úspěch a prohlašuje, že je připravena podpořit každou iniciativu, která zlepší ochranu a integritu práv a povinností jednotlivců a národů, aby se tak upevnil mír v Evropě a na celém světě.“

Prezident Gorbačov, univerzální hledající světla jednoty a univerzální povzbuzovatel síly jednoty odpovídá:

„V Sovětském svazu žijí lidé mnoha náboženství, křesťané, muslimové, židé, buddhisté a další. Všichni mají právo na uspokojení svých duchovních potřeb.“

Společně

Společně se budeme plavit. Společně překonáme bouři. Společně dosáhneme Zlatého břehu světa Za.

Organizace Spojených Národů

/O body of the world,/
/O soul of the world,/
In you the silence-nest
Of cosmic oneness-rest.
Yours is the nectar-role
To end earth's sombre dole.
Our souls desire to flow
In your duty's vision-glow.

Současný Kormidelník lodi Organizace spojených národů, generální tajemník Javier Perez de Cuellar, nazval historickou řeč Michaila Gorbačova v OSN dne 7. prosince 1988 „pozoruhodnou svou vizí a dalekosáhlými ideály.“

Prezident Gorbačov ve svém příspěvku hovořil o OSN se zářícím obdivem. Bohužel, není mnoho těch, kdo si tolik váží OSN. Prezident Gorbačov však řekl o OSN a jejím generálním tajemníkovi: „V OSN je Bůh na vaší straně.“

Těchto několik vzácných slov bude navždy zářit v srdci historie OSN. Jenom nejvyšší hledající může pocítit nezbytnost duchovnosti a Boha v OSN. Prezident Gorbačov ze svého srdce aspirace a života zasvěcení odhaluje celému světu, co OSN v historii lidstva skutečně znamená.

Premiérka Velké Británie paní Thatcherová...

Premiérka Velké Británie paní Thatcherová popisuje prezidenta Gorbačova jako prvního sovětského vedoucího představitele, který otevřeně a svobodně hovoří o téměř všech tématech. S gestem důvěry, které lze spatřit ve světě politiky jen zřídka, řekla: „Kdyby mi řekl, že se chystá něco udělat, naprosto bych jeho slovu věřila.“

Když se premiérka Thatcherová na jaře 1987 vrátila do Velké Británie ze své cesty do Ruska, prohlásila: „Toto byla ta nejvíce fascinující a povzbuzující návštěva, kterou jsem v zahraničí jako premiérka absolvovala.“ Prezidenta Gorbačova nazvala „mužem osudu.“

Kanadský premiér Brian Mulroney...

Kanadský premiér Brian Mulroney projevil vrcholně významnou a vysokou intuici a hluboké přesvědčení, když řekl o prezidentu Gorbačovovi:

„Má očividně věci pod kontrolou a já si myslím, že to je dobré znamení pro budoucnost. Udělalo to na mně veliký dojem.“

Kancléř Německa Helmut Kohl...

Šlechetnost srdce prezidenta Gorbačova září nejenom ve světě aspirace, ale také ve světě projevení. Nejvyšší kormidelník Sovětského svazu nejenom říká správné věci, ale také dělá správné věci ve správný čas. Ke kancléři Německa Helmutu Kohlovi je srdcem útěchy a ujištění.

Kancléř Kohl řekl: „Pan Gorbačov mě nezpochybnitelně ujistil, že Sovětský svaz bude respektovat právo německých lidí na rozhodnutí žít v jediném státě.“

Prezident Francie Francois Mitterrand...

Prezident Francie, Francois Mitterrand, se odvážně dělí se zbytkem světa o své zářivé vnitřní přesvědčení o prezidentu Gorbačovovi:

„Jste první představitel Sovětského svazu, který uznal politickou entitu uvnitř evropské komunity.“

Jedna Evropa....

Jedna Evropa. Vrcholný vizionář v prezidentu Gorbačovovi vynáší do popředí dosud nepoznanou jasnost a plnost zítřejší Evropy:

„Evropané dokáží čelit výzvě nadcházejícího století jen tehdy, jestliže spojí své úsilí. My jsme přesvědčeni, že to, co potřebujeme, je jediná Evropa, míruplná a demokratická — Evropa, která si podrží svou rozmanitost a společné humanistické ideály, prosperující Evropa, která natáhne svou ruku ke zbytku světa, Evropa, která sebevědomě směřuje k budoucnosti.“

Strasbourg, Francie

  1. července 1989

1990 Nobelova Cena Míru

Telegram od Sri Chinmoye
15. října 1990

Prezident Gorbačov
Kreml
Sovětský svaz

Náš milovaný prezidente Gorbačove,

duše světa dnes plave v moři blaženosti. Zasloužíte si Nobelovu cenu míru nekonečně více, než si ji kdo kdy zasloužil a zaslouží. Svět milující mír cítí ve Vašem srdci jednoty svoje nejvyšší bezpečí.

Váš pokorný obdivovatel,

Sri Chinmoy

Ó nositeli Nobelovy ceny míru, Gorbačove!

Ó nositeli Nobelovy ceny míru, Gorbačove!
Jsi rozechvělým tepem srdce jednoty milovníků míru.
Gorbačove, květy míru jsou tvými vnitřními dary.
Gorbačove, radosti svobody jsou tvým vnějším pozvednutím.

Ó Nejvyšší kormidelníku Sovětského svazu!

Ó Nejvyšší kormidelníku Sovětského svazu!
Vládu utrpení hladu tvé země
tvé krvácející srdce brzo, velmi brzo ukončí.
Tvá duše je přítelem naplnění lásky světa.

Všeobjímající duše prezidenta Gorbačova…

Všeobjímající duše
prezidenta Gorbačova zve:

Pojďte, pojďte,
všichni občané světa, milující mír!
Společně můžeme.
Společně budeme.
Společně musíme.

From: Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa - , Madal Bal, 2002
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/gmk-cs