45.

Velmi mladý
jsi vypustil
 raketu své aspirace;
začal jsi prozkoumávat
 hranice skutečnosti své vize.

From: Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa - , Madal Bal, 2002
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/gmk-45-cs