55.

S úsměvem se dotýkáš
 hlavy nemožnosti.
Opatrně cítíš
 srdce nemožnosti.
Mocně přeměňuješ
 život nemožnosti
  v nepochybnou skutečnost.

From: Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa - , Madal Bal, 2002
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/gmk-55-cs