„Ideál komunismu“

Ideálem komunismu je pracovat podle vaší schopnosti a dostávat podle vaší potřeby. Může se této teorii něco vyrovnat? védští zřeci dávné minulosti měli takovouto jedinečnou vizi světové harmonie, světového míru a světového naplnění.

Teorie je jedna věc, ale praxe může být úplně jiná. To, co ovlivňuje lidský život, je tato praxe. Běda, běda, Stalinovy praktiky zničily krásu a vůni květiny komunismu. Prezident Gorbačov nám ale svým přímým a věcným výrokem připomíná, že samotná idea komunismu není něco, čeho bychom se měli bát nebo co bychom měli nenávidět:

„Jsem komunista. Jsem si jist, že vás tato odpověď příliš nenadchne, neměla by vás ale ani děsit. Je to docela normální.“

From: Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa - , Madal Bal, 2002
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/gmk-69-cs