Mé sovětské sestry

Mé sovětské sestry,
vyjděte do popředí!
Neskrývejte se, neskrývejte se;
poběžte k cíli!

Nezůstávejte pozadu,
nezůstávejte pozadu!
Svět musí nalézt
poklady v nás.

From: Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa - , Madal Bal, 2002
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/gmk-76-cs