Plamenné vlny z moře upanišad, část II.

I

Agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān yuyodhyasmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namaūktiṃ vidhema

— Rgvéda I.189.1; také Íšópanišad 18 a Brhadáranjakópanišad I.188.1, V.15.1

Překlad:

Ó Agni, ó Bože Ohně, veď nás po správné cestě, abychom se mohli těšit z plodů svých božských činů. Ty znáš, ó Bože, všechny naše skutky. Ó Bože, odejmi od nás všechny naše neaspirující a spoutávající hříchy a znič je. Tobě nabízíme své nesčetné oduševnělé poklony a modlitby.

Komentář:

Aspirace srdce je správnou cestou. Boží Soucit je to pravé vedení. Plody našich božských skutků jsou Mír, Světlo a Blaženost. Hřích je úsměvem sebeomezujícího otroctví. V našich modlitbách a poklonách přebývá Bůh — osvěcující Spasitel.

From: Sri Chinmoy, Upanišady, koruna duše Indie - , Madal Bal, 2010
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/upa-25-cs