Proč se ve světě děje tolik špatných věcí?

Sri Chinmoy: Protože se lidské bytosti nechovají správně. Správně se chovat znamená milovat Boha. Když miluješ Boha a modlíš se k Bohu každý den, nebudeš dělat nic špatně. Takže hlavní věci se dělají jako první. Modli se k Bohu. Když se nebudeš modlit k Bohu, nebudeš se schopen chovat dobře. Musíš se modlit k Bohu každý den ráno několik minut a musíš meditovat na Boha několik minut. Tak je to správné. Jakmile se začneš chovat správně, všechno bude dobré.

From: Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 34 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/sca-1140-cs