Co máte na mysli pod pojmem srdce?

Sri Chinmoy: Srdce znamená jednotu. Srdce je něco, co se neustále rozšiřuje tím, že přijímá světlo. Mysl naproti tomu nepřijímá světlo jako srdce. Většinou nevědomě omezuje a spoutává sama sebe.

Srdce je jako květina. Květina je nejenom krásná, ale také voní. Jakmile uvidíme krásnou květinu, dostaneme ohromnou radost. Když si k ní přivoníme, naše radost se ještě zvětší. Když vstoupíme do srdce, nejprve cítíme jeho krásu a potom cítíme jeho vůni. Takové je srdce.

From: Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 19 - , (knižně nevydáno), 2015
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/sca-693-cs