Jak mohu zjednodušit svůj život?

Sri Chinmoy: Chceš-li zjednodušit svůj život, mysli na sebe jako na čtyřleté dítě. Snaž si představit způsob, jakým dítě myslí na svět. Musíš-li zformulovat nějakou větu, nepoužívej dvacet slov, ale tři nebo čtyři. Pokud máš s někým mluvit o nějaké takzvaně složité věci, snaž se najít způsob, jak ji zjednodušit. Musíš cítit, že jsi dítětem a ten druhý člověk také, bez ohledu na to, s kým mluvíš. Vždycky se snaž mít dětské vědomí a v každé lidské bytosti se snaž vidět dítě. Jakmile do tvého života vstoupí dětská kvalita, všechno bude automaticky prosté.

From: Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 19 - , (knižně nevydáno), 2015
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/sca-702-cs