Má Boží Trpělivost schopnost inspirovat lidi, aby změnili svůj život?

Sri Chinmoy: Jistě. Pokud někdo po dlouhou dobu zkoušel Boží Trpělivost a pak v případě, že má dobré srdce, bude říkat: „Bůh je ke mně tak laskavý. On je tak laskavý, tak soucitný. Jak to, že jsem Ho tak mučil?“ Mnoho zlobivých děti se staly dobrými, když viděly, že jejich matka pláče, pláče, pláče, protože se chovají špatně. Říkají: „Jak dlouho můžeme mučit svou matku? Ona nám dává jen samou lásku a soucit!“ Pak obrátí nový list. V té chvíli je trpělivost matky úspěšná v probuzení dobrých vlastnosti svých dětí.

From: Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 27 - , (knižně nevydáno), 2014
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/sca-919-cs