Chtěl bych realizovat Boha. Jak dlouho to bude trvat?

Sri Chinmoy: Nejsem schopen ti říci, kolik přesně měsíců nebo let to bude trvat. Všechno to záleží na Božím Soucitu, Náklonosti a Požehnání. Mohu ti pouze říci, že se musíš pravidelně modlit a meditovat ráno i večer a pokud možno ještě dvakrát nebo třikrát během dne. Potom musíš výsledky položit k Božím Nohám. Musíš být jako farmář. Ten zaseje semínko. Kdyby ještě týž den hledal rostlinu, nenašel by ji. Musí semínko zalévat a čekat, až vzklíčí. Nesmí být netrpělivý a nesmí semínko zase vyrývat ven, protože rostlina ještě nevyrostla. Musí čekat a čekat na správnou chvíli.

Tvou jedinou povinností je modlit se k Bohu a meditovat na Boha. To je povinností každého. Bůh potom vybere nějaký den. My tomu říkáme Bohem zvolená Hodina. A právě v takovou chvíli ti On určitě dá tvoji realizaci.

Ale v této chvíli nemysli na plod realizace. Je pravda, že ten plod je tvým cílem, ale pokud budeš myslet na plod ještě předtím, než začneš šplhat na strom, tvoje mysl se bude soustředit na plod a ty nebudeš schopen šplhat. Nejprve musíš vyšplhat na strom. Teprve potom budeš moci myslet na plod. Začni tedy šplhat. Ujišťuji tě, že jednoho dne se budeš moci těšit z toho nejlahodnějšího nektarového plodu, jímž je realizace Boha. Dítě, které je v mateřské školce by nemělo myslet na svůj doktorský titul. Nejprve musí vystudovat základní školu, střední školu a univerzitu. Na každém stupni musí velice, velice usilovně studovat. Cíl existuje, ale nebude přímo před jeho myslí. Ty také musíš dosáhnout svého cíle krok za krokem.

From: Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 22 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/sca-772-cs