69.

Každá dobrá myšlenka
mi pomáhá se slavně vrátit
do mého univerzálního domova srdce jednoty.

From: Sri Chinmoy, Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/gce-69-cs