75.

Nechť se můj život aspirace
nalézá mezi
požehnanými příkazy
vnitřního světa
a radostným a úplným
přijetím
vnějšího světa.

From: Sri Chinmoy, Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/gce-75-cs