Sloužit Bohu znamená uchovávat mír...

Sloužit Bohu znamená uchovávat mír;
uchovávat mír znamená zasloužit si uspokojení.

From: Sri Chinmoy, Mír - , (knižně nevydáno), 2014
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/pac-25-cs