Mír je pro toho, kdo zavrhl pochybnosti...

Mír je pro toho, kdo zavrhl pochybnosti o sobě,
a ne pro toho, kdo si jich užívá.

From: Sri Chinmoy, Mír - , (knižně nevydáno), 2014
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/pac-31-cs