Guru, jak meditujete?

Sri Chinmoy: Existují dva způsoby, jak meditovat. Jeden způsob je utišit mysl. Pokud nedovolíme, aby do mysli vstoupila jakákoliv myšlenka, můžeme přijmout Boží Přítomnost. Když k nám přijde Bůh, budeme Ho moci přivítat. Druhý způsob je vzývat přítomnost Boha ve svém srdci a cítit, že uvnitř nás není nic jiného než srdce, čisté srdce. Srdce je jediná část v nás, která může přijmout a přivítat Boha, který je veškerou Krásou a veškerou Radostí.

From: Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby - , (knižně nevydáno), 1977
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ssl-4-cs