Ale jak můžete poznat, zda jste spojen s falešným Mistrem nebo ne?

Sri Chinmoy: To poznáte ze svých osobních zkušeností. Falešný Mistr vás může klamat dva dny nebo dva měsíce nebo dva roky; ale pokud jste upřímný, nemůže vás klamat navždy. Obvykle se stává, že pokud je člověk upřímný, velmi upřímný, mimořádně upřímný, potom přijde k pravému Mistrovi. Pokud je však uchazeč velmi upřímný a dostane se ke špatnému člověku, stále mu zkušenosti, které zažívá, nějakým způsobem pomáhají. Žádná zkušenost není zbytečná. Někdo může zpozdit svůj pokrok po dobu jednoho roku nebo dvou let, ale tato zkušenost ho učiní uvnitř velmi pevným a tuto chybu už neudělá. A z chyby, kterou udělal, získá další zkušenost. Podruhé, až bude chtít něco udělat pro svět nebo bude chtít od lidí získat pomoc, bude opatrný a obezřetný. V tomto světě bude při posuzování lidí nebo při kontaktu s lidmi velmi opatrný.

From: Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby - , (knižně nevydáno), 1977
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ssl-25-cs