2325

Jestliže poslechneš
tichý příkaz tvého srdce,
tvůj život se bude radovat
z volného letu do Nebe.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 24 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-2325-cs