2721

Kdy už si uvědomíš,
že tvá pochybující, nečistá mysl
je nesmyslná a zbytečná obtíž
ve tvém životě?

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 28 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-2721-cs