2723

Staneš-li se
oddaným nástrojem
mého Milovaného Nejvyššího,
udělám tě
zvěstovatelem Jeho Vítězství.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 28 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-2723-cs