Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 40

3902

Můj Milovaný Nejvyšší mi říká,
že mé usmívající se sny
musí být přeměněny
do mých tančících skutečností.
Jen tak Ho budu schopen potěšit
Jeho vlastním Způsobem.

3906

Všichni mí přátelé
přišli a odešli.
Zůstal jen jeden:
můj přítel naděje.
Tento můj přítel
se mnou zůstane navždy,
protože jeho Stvořitel,
Bůh-Sen,
zůstane navždy v mém nitru,
aby vrostl
do Boha-Skutečnosti.

3907

Nic nezůstane
kromě jediné věci:
mé vědomé potřeby Boha.

3908

Sen lidstva není otázka,
která musí být zodpovězena.
Je to skutečnost,
která musí být projevena
v Boží Zahradě Srdce.

3909

Můžeš se stýkat
s obyčejnými lidmi
a těšit se z jejich společnosti.
Nikdy ale nezapomeň,
že jim musíš
něco zvláštního dát.

3910

Ó pochybovači-mysli,
nemůžeš alespoň jedenkrát
přestat pochybovat?
Nemůžeš alespoň jedenkrát
přestat myslet?
Nemůžeš alespoň na krátkou hodinu
začít milovat
a sjednotit se se srdcem?

3914

Mraky zklamání zahalují tvou tvář,
protože plameny aspirace tvého srdce
netouží dosáhnout
osvěcujícího slunce tvé duše.

3915

Jeho hlad po vlastnictví
nikdy nekončí.
Jeho žízeň po odříkání
nikdy nezačíná.
Proto Bůh neví,
kdy ho má jít
navštívit.

3916

Konečně je na tebe
Bůh nanejvýš pyšný,
protože neposlušnost
tvého býka-vitálna
se zcela odevzdala
poslušnosti tvého
jehněte-srdce.

3917

Neplač, neplač!
Bůh žije také
v srdci zítřka.
Ujišťuji tě,
zítřejší srdce
spokojené blaženosti
bude zcela tvé.

3919


Neignoruj žádné varování!
Každé varování je stejně důležité,
jako poslední varování.

3926

Předtím, než tě Nebe přijme,
posílá jednoho ze svých poslů,
aby prošel tvé reference.

3928

Chceš nastoupit
do letadla realizace.
Ukaž mi nejprve
svou letenku aspirace!

3929

Jestliže házíš na tento svět
kameny žárlivosti,
svět extáze
tě nikdy nepřivítá.

3930

Jen když jsi připraven snít,
tak se před tebe postaví
Bůh Nejvyšší
jako Bůh skutečného Uspokojení.

3931

Bůh mi dal ještě jednu příležitost,
abych transformoval svou mysl-informace
do srdce-inspirace a aspirace.

3932

Když hledající selže
ve svém životě aspirace,
musí se to vzít
jako důležité ponaučení
pro všechny ostatní hledající.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 40 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-40-cs