Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 52

5103

Bezpodmínečná poslušnost
nebude v lidském myšlení
nikdy chybou.

5104

Pláč Věčnosti a úsměv Nekonečnosti
budou vždy nad každou věcí
a každým lidským životem
vítězit.

5105

Pravda, která stoupá vzhůru
a noří se do nitra,
se může donést
až do nejvzdálenějšího Světa Za.

5106

Můžeš se mnoho naučit
dokonce i od začínajícího hledajícího,
za předpokladu čistoty ve tvém srdci
a upřímnosti ve tvém životě.

5108

Můj Pán Nejvyšší po mně chce,
abych Ho hledal nejprve
v Jeho Tváři,
a pak abych Ho hledal
v každé tváři.

5109

Nepotřebuješ od Boha mnoho Volání.
Jen jediné Volání
tě může probudit, zdokonalit
a naplnit Božství
ve tvém nitru.

5110

Vždy hledá
tajné vítězství,
ale Bůh pro něj vždy hledá
posvátné vítězství.

5111

Jsi-li zaměřený
na transformaci světla,
nebudeš nikdy mimo
Božího vnitřního okruhu Blaženosti.

5112

Bůh slibuje
svou Dokonalost.
Nemůžeš slíbit
svou aspiraci?

5114

Dokud nebude mít tvé srdce
volný přístup k aspiraci,
tvůj život nebude mít
volný přístup k dokonalosti.

5115

Jestliže prodlužuješ v sobě to lidské
a zpožďuješ v sobě to božské,
jak můžeš uspět a pokročit
ve svém životě aspirace a zasvěcení?

5116

Každé aspirující srdce
je novým jitrem
v Božím novém Světě.

5120

Bůh je připraven čekat a čekat,
dokud Ho nepozvu,
aby se posadil
na trůn lásky mého srdce.

5121

To, co potřebuješ,
abys vytvořil nový vesmír,
je každodenní
krása modlitby
a majestátnost meditace.

5124

Včera žil
v drahé naději svého srdce.
Dnes žije
v osamělém utrpení své mysli.

5125

Teď, když chce být zaplaven
světlem moudrosti své duše,
vidí, že jeho mysl
není nic jiného,
než nadbytečný náklad znalostí.

5126

Prohra toužící mysli
je pochodem
jistoty duše.

5127

Mnohokrát děkuji za rozhovor,
můj Pane Nejvyšší.
"Mnohokrát děkuji za tvou poslušnost,
mé sladké dítě."

5128

Jestliže odmítáš zkoušet,
znamená to, že dobrovolně ničíš
život příležitosti.

5129

Prohlašuješ-li,
že jsi prohraným životem,
tak pro tebe není
ani Boží Srdce
ani Boží Oko.

5130

Podíval jsem se do svého srdce,
jen abych objevil
neohroženého nepřítele:
nejistotu.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 52 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-52-cs