Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 55

5401

Mír
je speciální jednota člověka
s Nesmrtelností
Božské Lásky.

5403

Jsem na tebe tak pyšný,
že jsi nakonec řekl sbohem
své divoké nečistotě minulosti.

5404

Nedokážeš si představit,
jak Bůh opatruje
sněhobílou pohostinnost
tvého srdce.

5405

Ten, kdo slouží světu,
nepochybně tento svět řídí.

5410

Bůh po tobě nechce,
abys vyhlásil nezávislost
svého života mysli.

5411

Kdy se podíváš na svět
z Božího úhlu pohledu?

5415


Pravda, neviděl jsi
svou duši,
určitě jsi ale cítil
své srdce.
Tak poslouchej své srdce!

5418

Neví nic
o svém optimistickém srdci.
Zná jen
svou pesimistickou mysl.

5419

Vyživuješ-li
svou vnitřní čistotu,
rozkvete
tvá vnější božskost.

5421

Musí existovat
mocnější síla,
než má neustálá hloupost.

5425

Osamělost
touhami spoutaného života
je nebezpečnější
než obnažený nůž.

5428

Nakonec si uvědomil,
že už měl dost
jídla tužeb.

5431

Běda,
nevím, kdy mou mysl
začne nudit nevědomost.

5432

Když mysl začne
naslouchat Bohu,
milující srdce pro Boha
tancovat.

5433

Říkám tomu poslušnost,
Bůh to ale nazývá
svou Pýchou na mě.

5434

Milovník Boha je ten,
kdo vždy cítí,
že to nejlepší teprve přijde.

5435

Zásada mého
otevřeného srdce:
Mír za jakoukoliv cenu.

5437

Čistota je pro ty,
kdo naléhavě potřebují
Boha Krásu.

5440

Protože se bojíš osamělosti,
Boží Roztomilost Jednoty
ti zůstane stále vzdálená.

5441

Nepotřebuješ nikoho jiného,
aby opravil tvé zlomené srdce.
Je to práce Boha
a On ji rád pro tebe udělá.

5442

Jestliže váháš
běžet vpřed,
ztratíš se v tunelu minulosti.

5443

Můj Milovaný Nejvyšší
si stále myslí,
že můj život potřebuje
vodítko.

5444

V Božím Srdci Uspokojení
je pro něj vždy
rezervované místo.

5445

Jsem připraven tě představit
Božímu Oku Soucitu,
ale ne Jeho Srdci Uspokojení.

5446

Bůh je připraven,
ale tvá mysl
si ještě dává načas,
aby byla připravena.

5447

Abys vyčistil svou mysl,
zahřej nejprve své srdce,
protože to je ten správný způsob.

5449

Chceš-li uhasit
svůj život tužeb,
Bůh ti dá
jednu příležitost za druhou,
abys dosáhl vítězství.

5450

Kolik důkazů
vlastně chceš,
že se o tebe stará
Bůh bezpodmínečně?

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 55 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-55-cs