Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 58

5701


Opravdový milovník Boha je ten,
kdo každý den oslavuje
Boží Vítězství Soucitu
ve svém životě.

5702

Bůh ti řekl,
že jsi neprojevený Bůh.
Nevěřil jsi Mu.
Proto ty i Bůh
trpíte.

5706

Jeho srdce se snaží
o nemožné:
svou písní jednoty
jedním tahem transformovat
dlouhou historie nenávisti ve světě.

5707

Bůh je tvému srdci věrný.
Zeptej se sám sebe,
jestli jsi ve svém životě
pravdivý.

5708

Teď, když nejsi spoután
svými pozemskými sny,
Bůh tě nechá opatrovat
své Nebeské Vize.

5711

Běda, Bůh získal jeho srdce
na letmých pět vteřin,
jen aby ho ztratil
na celou inkarnaci.

5712

To, co potřebuješ,
abys mohl vidět a obdivovat
Boží Krásu,
je dávné oko
a moderní srdce.

5713

Po dlouhé době
se dnes naučil vznášet
nad svým neúměrně těžkým
životem letargie.

5714

Dokud se nestaneš
přítelem svého srdce,
jak tě může Bůh
udělat svým přítelem?

5715

Bůh přišel,
aby odebral můj strach.
Já jsem dal
a také chytře přidal
své neustálé slzy.

5716

Zemětřesení pochyb
zničilo věž tvého života,
protože jsi pro Boží Loď Lásky
nevykopal kanál odevzdanosti.

5718

Ve svém vnitřním životě
je dobré jíst
alespoň jednu věc:
chléb naděje.

5719

Noční můra
složitosti světa
je sebe opakující
hra nevědomosti.

5725

Protože jsi byl hloupý,
nevyhnal jsi svou mysl
z apartmánu svého srdce.

5728

Včera jsi to byl ty,
kdo chtěl mít plán
svého života prázdný.
Dnes jsi to zase ty,
kdo je připraven lehnout si
do hrobu své nevděčnosti.

5730

Chceš-li pracovat
v auře lásky,
každé ráno pozvi svou duši,
aby osvítila tvou mysl.

5732

Jestliže jsi opravdový
milovník Boha,
musíš každý den oslavovat
Boží Soucit
ve svém zasvěceném životě aspirace.

5736

Můj Pane Nejvyšší,
mé písně tvoří
ve Tvém Srdci slzy
a Tvé Písně tvoří
v mém životě úsměvy.

5738

Každý den si užívá
velmi zvláštního jídla:
Boží Blaženosti Odpuštění.

5740

Nikdy se neztrať
ve své neaspirující minulosti.
Neunav se klepáním
na nové dveře svého srdce.

5741

Nechci sám sebe vidět takového,
jaký ve skutečnosti jsem.
Chci se vidět přesně tak,
jak mě vidí můj Milovaný Nejvyšší.

5742

Jak je možné,
aby se hledající mysli
naučil tanec
milovníka Boha?

5743

Neplač, neplač!
Bůh ti už dal
soucitné Srdce svého Života.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 58 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-58-cs