6410

Žij v blaženosti duše.
Nebudeš schopen slyšet
volání smrti.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 65 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-6410-cs