Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 64

6301

Vidět tvář lásky
znamená cítit
srdce míru.

6302

Víš, jak si vykládat
se svým srdcem.
Proto ty a tvůj život aspirace
určitě těší
tvého Milovaného Nejvyššího.

6304

Ó hledající,
radost z tvého života tužeb
není nic jiného,
než maskované utrpení.

6305

Ó má mysli,
modlím se ke svému Pánovi Nejvyššímu,
aby mi pomohl poznat
posvátné tajemství
mé duše.

6308

Čím víc tužeb máš,
tím víc se stáváš
bezmocnou hračkou
v rukách prince nevědomosti.

6309

Bůh nechce,
abys zůstal sám.
Chce, abys plaval
s prudkou řekou naděje svého srdce.

6313

Jeden ochotný dech.
Hle,
staletá otázka
je zodpovězena.

6316

Jestliže rezignuješ
na svou Bohem určenou úlohu,
zítřejší utrpení
mocně zaklepe na tvé srdce
už dnes.

6319

Každý den musíš ronit slzy
pro tuto ubohou zem,
staráš-li se opravdu
o Boha člověka.

6320

Bůh chce napsat
příběh tvé aspirace.
Ty se jen spřátel
se svou tichou myslí.

6322

Chceš zachránit
celý svět.
Nevidíš, že ses již stal
dokonalým a věčným sluhou
své mysli?

6323

V Božím Slovníku
miluji a potřebuji
jen jedno slovo:
Odpuštění,
bezesné odpuštění.

6324

Vyjadřuješ-li po celou dobu
neoprávněný respekt své mysli,
jak můžeš očekávat,
že ti tvé srdce dá
svou oduševnělou lásku?

6326

Lidské myšlenky
jsou smrtelné sny,
ale lidské sebedávání
je nesmrtelná Skutečnost.

6327

Nikdy pasivně nečekej
na světlo pokroku,
protože to je
absolutně špatný přístup.

6328

Pochybující mysl
a ustrašené srdce
jsou tvůrci
nekončících těžkostí.

6334

Proč se vracet do svého starého domu,
proč?
Čeká na tebe nový dům —
dům světla dokonalosti.

6336

Dostal, co chtěl,
jen aby ztratil
vnitřního Pilota svého srdce.

6350

Nemysli si,
že to nedokážeš.
Jen si představ,
že to Bůh určitě
v tobě a pro tebe udělá.

6354

Ve svém hledání Boha selhal,
protože dovolil,
aby byla jeho mysl rozdrcena
v čelistech žárlivosti.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 64 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-64-cs