7406

Žij s Božími Dary Aspirace,
a ne s lidskými dary
pokušení.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 75 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-7406-cs