Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 77

7601

Naučil jsem se novou píseň:
Můj život se stane
dokonalým dosažením
mého srdce.

7602

Mysli,
jednou pochopíš,
proč ti nedovoluji,
abys pochybovala o lidstvu.

7603

Bůh nezná aspoň jednu věc.
Neví, jak nenávidět Sebe,
věc, kterou všechny lidské bytosti
tak dobře znají.

7605

Buď srdcem trpělivosti
a životem dynamismu.
Bůh tě bude bude milovat víc.

7606

Žádný poplatek není potřeba
ke vstupu
do Božího soucitného Srdce.

7607

Mé srdce,
jsem zarmoucen
nečekaným zánikem
tvého života aspirace.

7608

Srdce-tlumočník
je pro lidskou mysl
vynikající v tlumočení
Božích myšlenek o Bohu.

7609

Aspirace
musí poslouchat
realizaci.

7610

Všechny větve stromu tužeb
jsou ničením.
Strom aspirace
má čtyři větve:
lásku,
oddanost,
odevzdanost
a dokonalost.

7611

Proč riskuješ ztrátu
své neuvěřitelně omezené
životní energie?

7612

Naplnění
života tvých tužeb
je mimo sféru
duchovnosti.

7613

Čím více jíš
jídlo víry,
tím bližší jsi Bohu.

7614

Nechci vidět
tvůj dobře známý obličej
frustrace.
Chci vidět
tvé srdce aspirace.

7616

Odpovědnost
prodloužila jeho život
a posílila jeho srdce.

7619

Má mysli,
kvůli tobě
mám stále trable
se zklamáním.

7620

Tvou hlučnou mysl
dokáže utišit
jedině tvůj šíp koncentrace.

7621

Srdce aspirace
má volný pas ke vstupu
do dokonalosti Nebe.

7622

Není žádná propast
mezi pláčem aspirace
jeho srdce
a úsměvem zasvěcení
jeho života.

7623

Můžeš to také udělat!
Můžeš se tím také stát!
Je naprosto zbytečné,
abys něco předstíral.

7624

Myslel sis,
že o božství nic nevíš.
Teď nejsi ničím jiným než
Božstvím samotným.

7625

Byla doba,
kdy ses bál lži.
Teď se lež bojí
tvé aspirace.

7627

Nevyhýbej se věcem,
ale přeměň ty,
které je třeba změnit.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 77 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-77-cs