Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 78

7701

Hned, jak zasvitne den mého srdce,
budu považovat svého vnitřního Pilota
za svého vlastního, zcela vlastního.

7702

Boží přípravu v sobě
jsi neviděl.
Ale svou dokonalost před světem
uvidíš.

7703

Máš mír mysli.
To znamená,
že miluješ Boha bezpodmínečně.

7704

Toužím se stát velkým.
Aspiruji se stát dobrým.
Odevzdávám se stát dokonalým.

7705

Nebuď smutný!
Bůh určitě udělá
něco výjimečného
s tvým zklamáním.

7706

Tak dlouho nechci vědět,
kdo je Bůh,
dokud budu vědět,
že Bůh je pro mě.

7707

Zeptej se své mysli,
jak daleko jsi od Boha.
Zeptej se svého srdce,
jak blízko jsi k Bohu.

7708

Jeho pochybující mysl
ho odrazuje.
Jeho neochotná mysl
ho zklame.

7709

Pamatuješ si,
že kdysi jsi
Boha jen miloval,
a ani sis nepředstavil možnost
stát se jiným Bohem?

7710

Udělal jsi pravý opak toho,
co jsi slíbil.
Zradil jsi své srdce.

7711

Sebezájem
nemůže odpočívat
v srdci blaženosti míru.

7712

Nerozumíš,
proto kritizuješ.
Kritizuješ.
Proto zůstaneš
nenaplněný.

7713

Skrýváš svou nevědomost,
a jako by toho nebylo dost.
Proč ji ještě musíš chovat
bezvýhradně jako poklad?

7714

Máš-li vnitřní odvahu,
budeš moci uvěřit,
že Bůh je pro tebe.

7716

Je to ztracený čas
říkat světu,
že tě Bůh miluje víc
jak ostatní.

7718

Odevzdáváš
své mysli hloupé myšlenky,
a stále si myslíš,
že jsi nezávislý!

7720

Cokoliv dělám,
vnější svět se mi vysmívá.
Cokoliv dělám,
vnitřní svět mě miluje.

7721

Vnější svět se mě ptá:
"Kdo jsi?"
Vnitřní svět se mě ptá:
"Kde jsi?"

7722

Bůh se mě neptá,
co o Něm vím.
Chce jen vědět,
kolik toho vím o sobě.

7723

Můj Pane,
dal jsi mi schopnost
plakat.
Nedáš mi schopnost
zapomenout?

7724

Dokážeš si to představit?
Jeho nečistá mysl
říká jeho srdci,
aby bylo čisté!

7726

Vzbuď se!
Nebe potřebuje
tvé srdce aspirace
a země potřebuje
tvé zasvěcené ruce.

7731

Ať už ji příjmeš nebo odmítneš,
Boží Láska k tobě
je stálá.

7732

Dělej správné věci.
Najdeš sám sebe
v radostném překvapení.

7734

Uvědomuješ si
své nedostatky.
Stejně tak si můžeš být vědom
Božího Požehnání Odpuštění.

7735

Bůh po mně chce,
abych nejprve zachránil své srdce,
než začnu přemýšlet
o záchraně své mysli.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 78 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-78-cs