Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 80

7902

Usmívej se na svět,
usmívej,
chceš-li dosáhnout Nebe
poklidně.

7903

Ráno se modlí k Bohu
pro univerzální krásu.
Večer se modlí k Bohu
pro transcendentální mír.

7904

Nespi.
Buď opatrný!
Člověk přichází zaklepat
na dveře tvé mysli.

Nespi.
Buď připraven!
Bůh přichází zaklepat
na dveře tvého srdce.

7905

Když zpíváš,
Bůh pozorně poslouchá.
Ale když Bůh tančí,
kam jdeš?
Proč tam nejsi?

7906

Jsi ztracen
mezi tvou podvodnou myslí
a tvým příjimavým srdcem.

7907

Spi,
když chceš být
u Božích Nohou.

Vzbuď se,
když chceš být
v Božím Srdci.

7909

Jedna slavnostní přísaha:
Půjdu daleko za sféru
očekávání!

7911

Čistota
má nejvyšší důležitost
při stoupání
po pozemském žebříku k Nebi.

7912

Ať se dech duchovnosti
stane jedinou silou
mého života.

7913

Kdekoliv jsi,
zůstaň oduševnělý.
Boží Hlas Ticha
tě osvítí.

7914

Pro mě
je můj život naděje
nejen sladký,
ale i dokonalý.

7915

Bůh po mně chce,
abych slíbil.
Vezme si za úkol
splnění.

7916

Krása mého srdce
mi říká,
že upřímnost mé mysli
je její nejlepší přítel.

7917

Králi nevědomosti,
můžeš mě dál milovat,
ale má láska je jen pro
nejvyššího Císaře mého srdce.

7918

Bůh od tebe nečeká,
že Mu něco řekneš.
Očekává od tebe pouze,
že se budeš učit a poslouchat.

7919

Boží Vize
a Jeho Soucit
jsou Dvojčata Věčnosti.

7920

Ačkoliv to tvá mysl ví,
nevěří,
že podezřívání je ničení.

7922

Ne,
dech nečistoty nikdy nepozná
nezměřitelnou délku Božskosti!

7923

Jsem na nic,
ne proto,
že nemám schopnosti,
ale proto,
že opatruji svou neschopnost.

7924

Boží Světlo Spravedlnosti
se mnou nemusí strávit Věčnost,
ale Jeho Oko Soucitu ano.

7925

Mluvil jsi o světu špatně.
Teď musíš jako kompenzaci
svět potěšit
svým sebedávajícím životem.

7926

Tvé čisté srdce
tě bude zkoušet zdokonalovat
na bojišti života.

7927

Strachu,
nikdy jsem ti neřekl,
že jsi můj Svrchovaný Pán,
nikdy!

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 80 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-80-cs